Το βιβλίο είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού και η βιβλιοδεσία είναι η τέχνη που το ομορφαίνει,

το συντηρεί και το προστατεύει από την φθορά του χρόνου.